Çevre Politikamız

Akdeniz Gemi çalışanları ve üst yönetimi olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, şantiye içinde ve dışındaki tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygıyı ön planda tutarak gerçekleştirmek temel ilkemizdir. Bu nedenle,


Çevre Politikamız


  • Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı minimum yeterlilik kabul edip yasal şartlara uyumu sürekli iyileştirmek.
  • Firmamız personelini çevre konusunda eğitip, bilinçlenmesini sağlayarak çevresel bir firma kültürü oluşturmak.
  • Atıklarımızı ayrı toplayıp mümkün olduğunca geri dönüşüme katkıda bulunarak ve diğer doğal kaynak tüketimini azaltarak, doğal kaynakların ömrünü uzatmak.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltmak. İnsana ve çevreye saygılı olmak.
  • Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, ülkemiz ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Bu politika tüm halka, kamuya ve çevre komşularına açıktır. Çevre politikasını uygularken, hedeflerimize ulaşmada tüm personelimizin her türlü gayret ve çabayı göstereceğine inancımız tamdır